کودکان|منبع تولید انرژی !!
1391/07/25
کودکان|منبع تولید انرژی
کارشناسان بخش تولید انرژی در نیویورک روش جدیدی را برای تولید انرژی برق یافته اند که این کار تنها با کمک کودکان پرانرژی امکان پذیر است.
به گزارش موج به نقل راشاتودی، محققان پس از مطالعه بر روی کودکان و اینکه چقدر آنها به چرخ و فلک و سایر ابزارهای موجود در شهر بازی ها علاقه مند هستند، تصمیم گرفتند از آنها برای تولید برق استفاده کنند.
آنها برای این منظور چرخ و فلک های جدیدی را راه اندازی کرده اند که مجهز به یک آلترناتور یا همان دستگاه تولید برق وچرخ دنده هستند.کودکان با سوار شدن روی این چرخ و فلک های مکانیکی که با نیروی خود کودکان به چرخش در می آیند، بدون اینکه خودشان متوجه شوند به استخراج آب از چاه ها می پردازند.حرکت چرخشی ماشین به دستگاه تولید برق نیرو وارد کرده و سپس جریان برق مستقیما به پمپ آب های زیر زمینی منتقل می شود، از طریق این پمپ ،آب ها به سمت تانکر آب هدایت می شوند و این آب تصفیه شده در معرض استفاده قرار می گیرند.
این جریان برق تولید شده توسط کودکان همچنین قابل ذخیره روی باطری های سوختی بوده و نیز برای روشن کردن لامپها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کارشناسان برای اینکه کودکان را به بازی چرخ و فلک و چرخش سریع تر و در نتیجه تولید انرژی بیشتر تشویق کنند، لامپی را بالای این ماشین های بازی قرار داده اند که در صورت وارد کردن نیروی کافی روشن می شوند و نور زیبایی از خود تولید می کنند.این تشویق دیداری، کودکان را برای وارد کردن نیروی بیشتر تشویق می کند.
بسیاری از مدارس در کشورهای در حال توسعه سعی دارند از این چرخ و فلک های تولید انرژی در حیاط ها استفاده کنند و انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تولید کنند.