نظام فني اجرايي (قوانين، آيين نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها)

ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز احداث/ پروانه بهره برداري از تأسيسات توليد،انتقال،تصفیه، توزیع، فروش، جمع آوری و استفاده مجدد از آب -فاضلاب و پساب
1395/06/17